PERSONVERNERKLÆRING - ØSTFOLD BOBILUTLEIE AS
Østfold Bobilutleie AS, org. nr: 916 190 603 – er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi sikrer at personopplysningene dine blir behandlet i samsvar med gjeldende lover.

ANSVARLIG DATABEHANDLER
Østfold Bobilutleie AS er den ansvarlige databehandleren for håndtering av din personopplysninger. Vi påser at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Vi er ansvarlig for å behandle personopplysninger på Østfold Bobilutleie sine nettsteder og eventuelt andre kommunikasjonssystemer som er tilknyttet oss.

KONTAKTINFORMASJON
Ta gjerne kontakt med Østfold Bobilutleie hvis du har spørsmål om personvernerklæringen, hvordan vi behandler personopplysninger eller vil ha en utskrift av denne erklæringen. Du kan kontakte oss på post@ostfoldbobilutleie.no eller via vår kontaktside.

HVORDAN INNHENTER VI INFORMASJON OM DEG?
Direkte fra deg!

Vi mottar informasjon som du oppgir når du for eksempel bestiller en reise, tilleggstjeneste eller arrangement av oss, eller når du registrerer deg som mottager av vårt nyhetsbrev, deltar i en konkurranse, svarer på undersøkelser/avstemninger, sender e-post, ringer eller tar kontakt med Østfold Bobilutleie AS direkte.

Gjennom bruk av nettstedene våre.

Vi innhenter informasjon når du benytter tjenestene våre, for eksempel ved å bruke nettsidene våre. Vi innhenter også opplysninger om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søk du utfører og hvilke reiseprodukter du er interessert i. Les mer om informasjonskapsler her.

Fra tredjepart.

Vi innhenter informasjon fra tredjeparter som oppgir personopplysninger om deg eller andre personer i reisefølget, f.eks. om en person gjennomfører en bestilling der du inngår, eller om en annen person har vært i kontakt med oss på vegne av deg. Vi forutsetter at den som oppgir opplysningene har samtykke fra alle de reisende til å oppgi disse personopplysningene til Østfold Bobilutleie AS.

HVILKEN INFORMASJON INNHENTER VI?
Østfold Bobilutleie AS innhenter følgende informasjon for de formålene vi beskriver nedenfor:

Kontaktopplysninger: F.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdata.

Bestillingsinformasjon: Bestillingsnummer, reiseinformasjon (reisemål, reisedato m.m.), informasjon om kjøp (valgt betalingsløsning, gjennomført kjøp m.m.) og eventuelt kjøp av tilleggstjenester som f.eks. transport og utflukter.

Helseinformasjon: Informasjon om helsen din som du selv oppgir, f.eks. sykdommer eller funksjonshemninger. Gjennom å oppgi opplysninger om helsen din og å samtykke til behandling av dem, godkjenner du at vi bruker helseinformasjonen din til å administrere og levere den reisetjenesten du har bestilt.

Brukerinformasjon: Informasjon om enheten din, f.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, operativsystem, plattform og skjermoppløsning, samt informasjon om din geografiske plassering. Vi innhenter også informasjon om hvordan du interagerer med ØSTFOLD BOBILUTLEIE AS, f.eks. hvordan du bruker tjenestene våre, inklusive responstid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du nådde og forlot tjenesten, samt leveringsmeldinger når vi kontakter deg. Les mer om informasjonskapsler her.

HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONEN DIN?
Alle data brukes for å tilrettelegge, utføre og forbedre Østfold Bobilutleie AS sine tjenester. Vi behandler personopplysninger til følgende formål, basert på følgende lovmessige grunner:

Til administrasjon og levering av reisetjenester
Østfold Bobilutleie AS behandler personopplysningene dine for å kunne administrere og levere reisetjenestene, dvs. for å kunne oppfylle avtalen med deg. I dette inngår blant annet å utstede reisedokument, administrere hotell- og flybestillinger, tilleggstjenester, utflukter på reisemålene, gjennomføre betaling og administrere eventuelle endringer før og under reisen din.

For å tilby kundestøtte
Vi kan bruke personopplysninger når du kontakter oss med spørsmål, synspunkter eller f.eks. reklamasjoner for å gi deg den kundestøtten du har rett til i henhold til avtalen du har inngått med oss. Vi behandler personopplysninger som f.eks. navn og bestillingsnummer for å kunne utføre slike serviceforespørsler knyttet til reisen din.

For utsendelse og utlevering av informasjon
Vi bruker personopplysninger til utsendelse og utlevering av informasjon via e-post, post, meldinger på sosiale meider eller telefonsamtaler for å oppfylle avtalen med deg. Dette omfatter blant annet å sende bestillingsbekreftelse, viktig informasjon før og under reisen, tilbud knyttet til reisen, eventuelle endringer og avvik som kan oppstå underveis og betalingspåminnelser.

Markedsføring og personifisering
Personopplysningene dine brukes for at vi gjennom direkte markedsføring av våre egne og/eller spesielt utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester skal kunne tilby deg bedre og mer personlige tilbud. Behandlingen av personopplysninger skjer for å oppfylle avtalen med deg og andre berettigede interesser. Her inngår at Østfold Bobilutleie AS blant annet kan bruke personifisering til å

tilpasse nyhetsbrev etter preferanser og behov ut fra brukermønsteret ditt på nettsidene våre (inklusive reisehistorikk)
påvirke hvordan innholdet på nettstedet ser ut når nettopp du besøker oss
kommunisere via sosiale medier og internettannonsering på andre nettsteder enn ostfoldbobilutleie.no.
Les mer om informasjonskapsler her.

Du kan når som helst ved hver markedsføringsmelding avregistrere deg fra å motta markedsføring fra oss.

For utvikling av virksomhet, reisetjeneste og service
For å utvikle og forbedre tjenestene våre og servicen vår bruker vi i hovedsak anonyme eller anonymiserte opplysninger på aggregert nivå for dette formålet. Det kan imidlertid skje at vi bruker informasjon som f.eks. brukeratferd og bestillingsinformasjon som vi har innhentet hvis dette er relevant for formålet, basert på vår berettigede interesse i å forbedre reisetjenesten vår og servicen vi yter til deg i framtiden.

For å oppfylle regulatoriske krav
Vi behandler personopplysninger for å kunne oppfylle forpliktelser i henhold til lover og forordninger, for eksempel når det gjelder sikkerhet, bokføring, reklamasjon, immigrasjon og tollkontroll.

Lovgrunnlag
Oppsummeringsvis behandler vi personopplysninger
1. – for å kunne oppfylle avtalen vår med deg, dvs. administrere og levere reisen din
2. – når du har gitt ditt samtykke til at vi kan behandle dem for å kunne sende nyhetsbrev m.m.
3. – for å følge lovkrav
4. – når det er i vår eller våre samarbeidspartneres berettigede interesse.

HVOR LENGE LAGRER VI INFORMASJONEN DIN?
Østfold Bobilutleie AS lagrer bare personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vår med deg og formålet som opplysningene ble innhentet for, i samsvar med denne personvernerklæringen. Reisehistorikken din, som omfatter kontaktopplysninger, bestillingsinformasjon og helseinformasjon, lagres i to (2) år etter hjemkomstdatoen. Vi lagrer også personopplysninger av andre grunner enn for å oppfylle avtalen vår med deg, f.eks. for å følge regnskapsloven. De lovpålagte kravene avgjør da hvor lenge vi lagrer opplysninger.

Hvis du har registrert deg for å motta nyhetsbrev fra Østfold Bobilutleie AS, lagrer vi personopplysningene dine så lenge du ønsker å fortsette å motta nyhetsbrevet.

De samme personopplysningene kan lagres av oss for ulike formål i ulike systemer. Derfor kan f.eks. navnet ditt fortsatt ligge i systemene våre for at vi skal kunne levere reisen din, selv om andre personopplysninger er slettet, f.eks. i markedsføringsformål.

AVTALEPARTNERE OG IT-LEVERANDØRER
Vi bruker eksterne leverandører som lagrer og håndterer personopplysninger på våre vegne, som f.eks. leverandører av IT-tjenester og -systemer, internettanalyseselskaper, kundeundersøkelser, betalingsløsninger og gavekorthåndtering. Vi deler også informasjonen din med enkelte utvalgte samarbeidspartnere for at de skal kunne hjelpe oss med å tilpasse tilbud og markedsføring for deg.

IT-tjenester og -systemer,
Vi benytter et antall interne og eksterne systemer for å håndtere personopplysninger, f.eks. kundetjenestesystem, bestillingssystem og system for datahåndtering og dataforbedring. Opplysningene behandles i disse systemene for blant annet å kunne levere og administrere reisen din, håndtere henvendelser til kundestøtte og levere andre relaterte tjenester, som utflukter eller flyplasstransport.

Internettanalyseselskap,
For at du som bruker skal få en så god opplevelse som mulig på nettsidene våre bruker vi noen ganger eksterne leverandører for å hjelpe til med personifisering, analyse av brukeratferd og tilbakemelding fra brukere på nettsidene våre. Opplysningene som håndteres er primært opplysninger vi får gjennom informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

Betalingsløsninger,
Østfold Bobilutleie AS bruker en ekstern betalingsleverandør, Fakturaweb, for å håndtere betalinger og refusjoner. De får tilgang til personopplysninger som trengs for å gjennomføre tjenesten, som f.eks. betalingsinformasjon og i noen tilfeller navn. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere reisen din eller behandle en reklamasjon.

Gavekorthåndtering,
Østfold Bobilutleie AS mottar kontaktopplysninger som telefonnummer og e-postadresse for å kunne sende gavekort og bekrefte bestillinger.

Behandler vi informasjonen din i tredje land?

RETTIGHETENE DINE
Østfold Bobilutleie AS er ansvarlig for at alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi vil på din forespørsel eller på eget initiativ korrigere, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

Du har rett til å be om tilgang til og korrigering, eller i visse tilfeller sletting av, personopplysninger, be om begrensning av fortsatt behandling av personopplysningene dine, samt til å innvende mot behandling av dem (f.eks. om du er i tvil om personopplysningene er korrekte eller om behandlingen av dem er lovlig). Den ansvarlige databehandleren vil varsle alle mottakere som personopplysningene er delt med, som nevnt i avsnittet ”Hvem kan vi dele informasjonen din med?” ovenfor, om eventuelle rettelser eller slettinger av opplysninger, samt begrensninger av behandling av opplysninger i henhold til dette punktet.

Du har rett til dataportabilitet, det vil si en rett under visse forutsetninger til å hente ut og overføre personopplysninger til en annen databehandler.

Du har rett til, gjennom å sende en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta en erklæring fra Østfold Bobilutleie AS om blant annet hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen av dem og hvilke mottakere opplysningene er delt med eller vil bli delt med.

Hvis du ikke vil at Østfold Bobilutleie AS skal behandle personopplysninger der formålet f.eks. er direkte markedsføring, har du rett til når som helst å tilbakekalle samtykket ditt og/eller avregistrere deg fra markedsføringsmeldinger. Når vi har mottatt tilbakekallingen fra deg, vil vi slutte med å behandle personopplysningene dine til formålet du tidligere hadde gitt samtykke til.

Du kan rette en klage til Datatilsynet dersom du anser at Østfold Bobilutleie AS behandler personopplysninger i strid med gjelde datavernlovgivning. Les mer på www.datatilsynet.no

Hvordan beskytter vi informasjonen din?
Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du deler personopplysninger med oss. Østfold Bobilutleie AS har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uønsket tilgang, endring og sletting.

Retningslinjer for informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i retningslinjene for informasjonskapsler.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i personvernerklæringen. Vi vil innen rimelig tid varsle deg dersom det skjer endringer i erklæringen, i samsvar med det som er påkrevd av lover og regler. Vi vil også legge ut den oppdaterte erklæringen på nettstedet vårt. Den oppdaterte erklæringen vil ha en ny dato og et annet versjonsnummer. Sjekk vårt nettsted jevnlig for oppdateringer.

Rull til toppen